Brošiūros

Bukletai iš „Scientologijos vadovo“

 

 

Užduotys ir tikslai

Šiame buklete jūs sužinosite, kaip pasiekti bet kokį tikslą, nesvarbu didelį ar mažą. Planai gali būti įvykdyti. Tačiau, tam, kad tai įvyktų, turi būti atlikti, vienas po kito, iš eilės, ypatingai svarbūs žingsniai. Jūs sužinosite, kokie tai žingsniai, ir kaip juos taikyti bet kur, – ar tai įgyvendinant asmeninius siekius šeimoje, ar grupėje, ar versle, ar kitur. Jūs sužinosite, kaip svajonės gali tapti tikrove.

 

Atsakas į narkotikų problemą

Nebus per griežtai pasakyta, kad narkotikai tapo pikčiausia visuo­menės rykšte. Nebeliko gyvenimo sričių, nepaliestų šios epidemijos. Problema neapsiriboja „gatvės” narkotikais; padariniai, vartojant medicininius ir psichiatrinius narkotikus, ar tai būtų skausmą malšinantys, raminantys ar „antidepresantai”, yra pragaištingi. L. Ronas Habardas sukūrė veiksmingą narkotikų poveikio reabilitacijos programą. Šiame buklete yra išdėstyti keli, patys paprasčiausi šios programos principai, ir suteiktas pirmas realus supratimas apie piktnaudžiavimą cheminėmis medžiagomis.

 

 

Kaip išspręsti konfliktus

Atrodo, kad žmonės dažnai turi problemų klausimu, kaip gyventi kartu. Šeimos ginčijasi, kaimynai konfliktuoja, valstybės taiko ginklus viena į kitą. Ar taip ir turi būti? Šiame buklete jūs sužinosite, kaip padėti kitiems išspręsti jų nesutarimus ir grąžinti taikius santykius. Taika ir harmonija tarp žmonių gali būti daugiau nei tik svajonė. Plačiai paplitęs šio dėsnio taikymas pavers tai realybe.

 

Kaip pasipriešinti pavojingai aplinkai

Šiame buklete L. Ronas Habardas kruopščiai tyrinėja pavojingos aplinkos fenomeną, siūlydamas metodus, kurie ne tik padės jums įveikti savo baimę, bet ir leis jums pradėti teikti pagalbą kitiems. Naudojama plačiu mastu, ši informacija labai ramina ir leidžia žmonėms laimingiau gyventi. Jeigu šią informaciją naudos atskiras žmogus – jūs – ji padės pagerinti jūsų šeimos, jūsų draugų ir pažįstamų gyvenimą.

 
Supratimo komponentai

Su šiomis žiniomis jūs galėsite padėti tiems, kurie kenčia nuo nesusipratimų, nesutarimų, žlugusių santykių ir kitų nelaimių, paverčiančių žmogaus gyvenimą ištisine kančių grandine. Jūs susipažinsite su supratimo komponentais, tuo, kaip jie tarpusavyje susiję ir kaip jie visi kartu sudaro supratimą. Su įgūdžiais, įgytais mokantis čia pateiktų pagrindų, jūs galėsite padėti žmonėms vėl suprasti savo artimus žmones ir aplinkinį pasaulį.

 

Darbo vietos instrumentai

Šioje brošiūroje pateikti kai kurie principai ir metodai iš gausaus arsenalo priemonių, atrastų L. Ronu Habardu, skirtų naudoti darbo vietoje. Darbas kaip pagrindinė daugelio žmonių gyvenime veiklos sritis, ne tik gali, jis turi toks būti. Informacijos, esančios šiame buklete, panaudojimas padės jums padaryti jį būtent tokį.

 
Tyrimai

Žinojimas, kaip tirti, suteikia žmogui galią neklaidžioti tarp atsiti­ktinių faktų ir nuomonių, o atrasti tikrąsias sėkmės ar žlugimo prieža­stis bet kurioje gyvenimo srityje. Tiksliai žinodamas, kodėl įvykiai vyksta taip arba kitaip, žmogus gali taisyti ir gerinti situaciją – bet kurią situaciją. Ši technologija neįkainojama kiekvienam žmogui, nepriklausomai nuo jo visuomeninės padėties ar profesijos.

 

Bendravimas

Šiame buklete jūs sužinosite, iš ko susideda geras bendravimas ir kaip atpažinti blogą, kokios yra bendravimo sudedamosios dalys ir kaip jomis naudotis, taip pat suprasite, kodėl bendraujant daugiau, o ne mažiau, tai atneša didesnę laisvę individui. Taip pat šiame buklete yra daug pratimų, sukurtų p. Habardo, kurie pakelia žmogaus bendravimo lygį ir yra labai plačiai taikomi gyvenime. Visiškas šių duomenų suvokimas suteiks jums įrankius, kuriais galėsite naudotis visada.

 

Slopinimo priežastis

L. Ronas Habardas sugebėjo įžvelgti žmogaus elgesio sudėtingumą ir atrasti pagrindinius veiksnius, kurie paaiškina žmonių slopinimo fenomeną – nes būtent kitų slopinimas sąlygoja, atrodytų, atsitiktinius įvykius. Šiame buklete esančių ištraukų iš jo raštų suprasite, kaip atpažinti jums susirgimų linkinčius žmones ir tuos, kurie galėtų būti jūsų draugais. Jūs atrasite, kodėl kai kurių žmonių gyvenimas varganas ir kaip jūs galėtumėte padėti jiems atgauti jų gerovę.

 

Pagalba ligų ir traumų atvejais

L. Ronas Habardas sukūrė daugybę būdų, kaip pritaikyti savo atradimus protiniams ir dvasiniams, bei žmogaus fizinių kančių aspektams. Kuriant vis naujesnius ir naujesnius metodus, pradėta naudoti naują technologiją, vadinamą „Asistais” (iš angl. „assist”, kas reiškia „pagalba”). Asistų panaudojimo galimybės esti praktiškai neribotos. Jie visada padeda ir dažnai duoda nuostabius rezultatus. Šiandien egzistuoja dešimtys įvairioms žmogaus būsenoms taikomų asistų. Šiame buklete pateikiami keli pagrindiniai ir dažniausiai naudojami asistai.

 

 

Organizavimo pagrindai

Didžioji L. Rono Habardo tyrinėjimų dalis buvo skirta tam, kad organizacijos dalyką padarytų aiškesnį, ir šią užduotį jis atliko iki galo. Šis bukletas apima tik nedidelę dalį jo ištirtų pagrindinių organizavimo technologijos principų, bet ir šie esminiai principai patys savaime gali suteikti daugiau jėgos bet kokiai iniciatyvai, kurios imasi grupė ar atskiras žmogus. Chaosas ir sumaištis nėra natūralios gyvenimo sąlygos. Jie esti tik tuomet, kai yra nesuprasti natūralūs dėsniai ir kai jais nesivadovaujama. Čia pateikiami kai kurie natūralūs dėsniai, susiję su organizacija ir organizavimu.

 

Ryšių su visuomene pagrindai

Ryšiai su visuomene praeityje buvo stipriai ribojami. Tai buvo veikla, kuriai trūko svarbių pagrindinių elementų. Dabar ši veikla dėl progreso, kurį sukėlė svarbūs atradimai Scientologijos filosofijoje, tapo žymiai naudingesnė ir efektyvesnė. L. Rono Habardo ryšių su visuomene patobulinimas ne tik paverčia juos būtinais kiekvienam individui ir kiekvienai grupei, bet ir pašalina anksčiau jiems būdingus apribojimus. Nors visa technologija apima labai daug, esminiai principai, pateikti čia, yra labai vertingi kiekvienam, kas turi dėmesio vertą tikslą.

 

Santuoka

Daugybė L. Ron Hubbard darbų skirti tarpusavio santykiams ir daugumą iš jų galima pritaikyti asmeniniams santykiams. Perskaitę šį bukletą, jūs sužinosite apie tai, kaip santuoką paversti laiminga, sužinosite, kodėl daugybė santuokų yra nesėkmingos, ir, kaip išsiaiškinti, ar tinka partneriai vienas kitam, o taip pat sužinosite apie tai, kaip išsaugoti santuoką, kuri štai štai subyrės.

 

Mokymosi technologija

Mokymosi technologija – tai ne greitojo skaitymo ar greitojo įsiminimo triukai. Nepasitvirtino, kad šios technikos geba padidinti žmogaus supratimą apie tai, ko jis mokosi, arba jo raštingumą. Mokymosi technologija rodo, kaip žmogus turėtų mokytis, kad suprastų dalyką ir galėtų jį taikyti. Šiame buklete yra tik maža dalis visos mokymosi technologijos, kurią išvystė L. Ron Hubbard. Vis dėlto, ši trumpa apžvalga pateikia pagrindus, kuriais jūs galite naudotis, kad mokytumėtės efektyviau. Šios technologijos pagalba bet kuris gali išmokti bet ką.

 

Etika ir būsenos

L. Ronas Habardas padarė reikšmingą perversmą etikos srityje, kurio dėka šis dalykas tapo net tik paprastas ir suprantamas, bet ir išvystė veiksmingą technologiją, pritaikomą mūsų kasdieniniame gyvenime, suteikiančią žmogui daugiau laimės, padedančią jam klestėti ir geriau išgyventi. Šie pagrindai kartu su bukletu „Vientisumas ir garbė”, kuriame yra papildoma informacija šia tema, yra tik dalis etikos technologijos, pateikiamos Scientologijos filosofijoje. Visgi, jie pateikia žmogui tikslius metodus, kurių pagalba jis gali palaipsniui pakelti savo etikos lygį, padidinti savo išgyvenimo potencialą bet kurioje gyvenimo srityje ir padėti kitiems žmonėms padaryti tą patį. Tokiu būdu, etikos technologija – tai raktas, būtinas jūsų sėkmei visuose egzistencijos aspektuose.

 

Egzistencijos dinamikos

Šiame buklete aprašyti principai sprendžia seniausias moralines gėrio ir blogio dilemas ir suteikia kitą racionalumo lygį. Taikydamas šiuos principus, žmogus, kai susiduria su pasirinkimo laisve, dabar pats sugeba rikiuoti įvairius išgyvenimo faktorius, visuomet daryti teisingus sprendimus ir pasiekti naujas galimybes, esančias jo gyvenime. L. Ronas Habardas išplėtojo šiuos principus gausiuose raštų ir paskaitų rinkiniuose. Šiame buklete išdėstyta šio dalyko esmė ir praktinis požiūris, kuriuo naudojasi milijonai žmonių, kad padarytų savo gyvenimą sėkmingą.

 

Vaikai

Vaikų auklėjimas turi teikti malonumą. Ir jis gali tą daryti. Iš tiesų, tai gali būti viena iš veiklos sričių, už kurias žmogus gauna dosniausią atlygį. Taikant Scientologijos principus vaikų auklėjime, jūs galite pasiekti, kad jie taptų laimingi, mylintys ir darbštūs. Ir jie taps vertingi visuomenės, kurioje jie gyvena, nariais.

 

Sąžiningumas ir dorumas

Yra tam tikras mechanizmas, kuris priverčia žmones atsiriboti nuo tarpusavio santykių, nuo šeimos, kolektyvo ir, žinoma, nuo savo svajonių. Ši situacija yra pataisoma. Šiame buklete jūs sužinosite, kaip jūs galite padėti kitiems atgauti jų dorumą ir susidomėjimą gyvenimu. Tai yra naujas požiūris į seną problemą, ir tai reiškia, kad jūs daugiau neturite stovėti nuošalyje ir bejėgiškai stebėti kitų sielvartą. Dabar jūsų rankose bus įrankiai, kurie visiškai pašalina tokias kančias.

 

Emocinių tonų skalė

Tiesa tokia, kad dar niekada iki šiol nebuvo veikiančio metodo, kuriuo remiantis būtų galima neklystant nuspėti žmogaus elgesį. L. Ronas Habardas sukūrė kaip tik tokį metodą, kuris yra pritaikomas visiems žmonėms be išimties. Naudojant šiuos duomenis galima tiksliau nuspėti potencialaus sutuoktinio, verslo partnerio, darbuotojo ar draugo elgesį dar prieš įsipareigojant. Jūs galite išvengti arba sumažinti riziką, susijusią su žmonių tarpusavio santykiais, nes galite neklysdami numatyti, kaip jie elgsis.