Su mokslo ir žinių diena!

Mieli Draugai,
Nuoširdžiausiai sveikiname Jus su Rugsėjo 1- ąja – Mokslo ir žinių diena!
Su šia diena prasideda nauji mokslo metai, darbai, tikslai ir iššūkiai. Tegul mokslo metai būna darbingi, kūrybingi, skatinantys tobulėti.
Tegul kiekviena mokslo diena suteikia žinių ir naujos patirties.
Linkime visiems Jums pažinimo džiaugsmo, drąsos, veržlumo ir sėkmės įgyvendinant užsibrėžtus tikslus!
Nuoširdžiai,
Vilniaus Dianetikos centro kolektyvas
Paskelbta temoje Straipsniai | Parašykite komentarą

Savianalizė

Ar tikrai pažįstate save? Dabar Jūs tai galite padaryti su „Savianalize“. Ši knyga leis pažvelgti Jums į Jūsų praeitį, į Jūsų potencialus, į Jūsų gyvenimą. Pirmiausia, atlikę kelis testus, naudodamiesi Hubbard‘o žmogaus įvertinimo lentele, Jūs nustatysite savo padėtį Tonų skalėje. Tuomet, taikydami lengvų, tačiau galingų procesų seriją, Jūs pradėsite didžiausią nuotykį – savęs pažinimą. Be to, šioje knygoje išdėstyti visą apimantys principai, kurie atsakys į klausimus, kuriuos turėjote, tačiau nežiojote, kam juos užduoti:
• Išlikimo ir gausumo dėsniai
• Išsamiausias sąmoningumo aprašymas
• Žmogaus pastangos pasiekti nemirtingumą ir kaip jos susijusios su materija, energija, erdve ir laiku
• Keli esė, aprašantys daugybę Dianetikos atradimų, tarp jų ir atradimus, susijusius su laiku, atsiminimais, užmiršimu, vaizduote, o taip pat specialius, kiekvienam išvardintam dalykui skirtus, sąrašus
• Ir, po visų šių atradimų, – saviprocesingo sąrašai, kurie leidžia taikyti galingiausią auditingą ir su kuriais galima dirbti bet kur ir bet kuriuo metu, atskleidžiantys tikrąjį Jūsų pasaulį.
Kliūtys gyvenime yra tik šešėliai. Sužinokite kaip pažinti save, o e tik savo šešėlį. „Savianalizė“ parodys Jums, kaip tai padaryti.

Daugiau skaitykite: https://dianetika.lt/?product=l-ron-hubbard-savianalize

L.Ron Hubbard „Savianalizė“ €17.00

Paskelbta temoje Straipsniai | Pažymėta , , , , , , , , , | Parašykite komentarą

Jei Scientologijos religija yra Jūsų religija, kviečiu dalyvauti Statistikos departamento vykdomame statistiniame tyrime ir tai pareikšti.

Mieli draugai,
Šiuo metu Lietuvoje vyksta gyventojų surašymas, kurio tema yra „Tautybė, gimtoji kalba ir religija“. Paskutinis gyventojų surašymas vyko 2011 m. Tuomet jis buvo atliekamas tiesioginiu būdu apklausiant gyventojus bei dalyvaujant elektroninėje apklausoje. Šiais metais gyventojų surašymas atliekamas tik turimų administracinių šaltinių pagrindu – registrų duomenimis.
Tačiau ne visus klausimus galima rasti registruose. Tai klausimai apie kalbą ir tikėjimą. Atsakymus į šiuos klausimus Lietuvos gyventojai prašomi pateikti Statistikos departamento elektroninėje svetainėje paskelbtoje apklausoje iki šių metų vasario 17 d.:

https://surasymas.stat.gov.lt/

Jei Jums svarbi Scientologijos religija, kviečiu sudalyvauti šioje apklausoje ir tai pažymėti.
ATKREIPKITE DĖMESĮ: Scientologijos religija nėra įtraukta į pagrindinių tikėjimų sąrašą, tačiau pasirinkdami mygtuką: Kita – rasite sąrašą, kuriame galima rinktis – Scientologijos religija (scientologai) (pridedamas pavyzdys kur tai rasti).
Būkime pilietiški ir bendruomeniški! Labai tikiuosi Jūsų palaikymo!

Vilniaus Dianetikos centro direktorė
Jurgita Braškutė

Paskelbta temoje Straipsniai | Parašykite komentarą

Noras gyventi

Nuo mažens išsiskyriau ypatingais sugebėjimais, buvau žingeidi ir kūrybinga, lengvai pasiekdavau užsibrėžtą tikslą, buvau aktyvi, sugebėjau pirmauti. Turiu nemažai diplomų bei apdovanojimų įvairiose srityse: šokau, dainavau, grojau akordionu, bėgau trumpas distancijas, slidinėjau, žaidžiau šachmatais, siuvau, siuvinėjau, mezgiau. Daug skaičiau, buvau stipri matematikė, mėgėja fotografė, jaunoji automobilistė, skaniai gaminau. Nuolat domėjausi ir norėjau išmokti tai, ko dar nemokėjau. Mane mėgo draugijose, buvau puiki organizatorė, veikli, energinga ir… nesigirdama dar ilgai galėčiau tęsti. Giminės, mokytojai, darbdaviai man prognozavo puikią ateitį. Buvau nusiteikusi daug pasiekti, plačiai išskleidusi sparnus ir pasirengusi skrydžiui. Bet taip tik maniau. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Straipsniai | Pažymėta , , , , | Parašykite komentarą

Meilė ir balandžiai

Meilėtai stiprus laimės jausmas, nukreiptas tam tikra kryptimi. L. Ron Hubbard, knyga „Savianalizė“.
Pastaruoju metu aš pastebėjau, kad daugeliui žmonių iškyla sunkumų su jų antrosiomis pusėmis. Ir todėl panorau apie tai pakalbėti.
Knygoje Dianetika, Trečiosios knygos 9 skyriaus 1 dalyje L. Ron Hubbard pateikė meilės apibrėžimą: „Buvo atskleista, kad yra trys meilės tarp vyro ir moters rūšys: pirmoji yra dėl afiniti dėsnio, ir tai yra prieraišumas, kurį žmonės jaučia vieni kitiems; antroji – tai seksualinis pasirinkimas ir tikra seksualinė partnerių trauka; trečioji – tai kompulsyvi „meilė“, kurioje nėra nieko protingesnio, negu aberacijos.“

Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Straipsniai | Pažymėta , , , , , | Komentarų: 1

Любовь и голуби

„Любовь – это сильное чувство счастья, имеющее определённую направленность.“ Л.Рон Хаббард, книга „Самоанализ“.

Я в последнее время столкнулась с тем, что у людей возникло много проблем со своими вторыми половинками.
И поэтому мне захотелось об этом поговорить.

В Дианетике, в главе 9, часть 1, Л.Рон Хаббард дал определение любви:
„Было обнаружено, что существует три вида любви между мужчиной и женщиной: первый можно описать, взяв за основу закон аффинити, и этот тип любви представляет собой ту взаимную привязанность, которая, удерживает вместе все человечество; второй – это выбор на основе сексуальной привлекательности и подлинное влечение партнёров друг к другу; третий – компульсивная „любовь“, в которой нет ничего разумного, а есть лишь аберрация.“ Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Informacija rusų kalba | Parašykite komentarą

Pirmoji pagalba

Gyvenime mes dažnai susiduriame su situacijomis, kai žmogui reikia skubios pagalbos.
Suskaudo galvą arba užspaudė nervą… Ką daryti? Šalia nėra gydytojo, bet kažką daryti visgi
reikia…
L. Ron Hubbard sukūrė ištisą seriją paprasčiausių žingsnių, kuriuos bet kuris žmogus gali
išmokti atlikti ir padėti aplinkiniams. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Straipsniai | Pažymėta , , , , , , , | Parašykite komentarą

Помощь при болезнях и травмах

Очень часто в жизни мы сталкиваемся с ситуациями, когда человеку срочно нужна помощь.

Заболела голова или защимило нерв…
Что предпринять? Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Informacija rusų kalba | Pažymėta , , | Parašykite komentarą

KĄ JŪS RENKATĖS: BLĖSIMĄ AR GYVENIMO DŽIAUGSMĄ?

Kai aš pirmą kartą atvykau į Lietuvą, aš buvau sužavėta šio krašto grožio. Didžiuliai žali laukai, Baltijos jūros bangos, pušynai – visa tai mane traukė ir nepaleido. Norėjosi šiuo stebuklu mėgautis.

Ir aš esu tikra, kad panašius jausmus patyrė daugelis jūsų. Ypatingai vaikystėje, kai kiekvienas žolės stiebelis, kiekviena gėlytė, saulės spindulėlis džiugino ir kėlė nuotaiką. Jūs tikriausiai pastebėjote, kad einant metams tai ėmė keistis… Džiaugsmas ir lengvumo jausmas išnyko, mylimos vietos ėmė sietis su liūdesiu, rūpesčiais ir nesėkmėmis. Esu tikra, kad daug kam iš jūsų tai yra pažįstama.

Bet, žinote, tai galima ištaisyti! Kai aš aplink save matau žmones, kurie yra verti geresnio gyvenimo, man norisi atkreipti jų dėmesį į tai, kad YRA TECHNOLOGIJA, kuri gali jiems PADĖTI! Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Straipsniai | Pažymėta , , , | Parašykite komentarą

ЧТО ВЫ ВЫБИРАЕТЕ: ЗАТУХАНИЕ ИЛИ РАДОСТЬ ЖИЗНИ?

Когда я впервые приехала в Литву, я была восхищена красотой этого края.
Огромные зелёные поля, волны Балтийского моря, сосновые леса – все это притягивало и не отпускало. Хотелось наслаждаться этим чудом.

И я уверена, что многие из вас испытывали похожие чувства. Особенно в детстве, когда каждая травинка, каждый цветочек, лучик солнца радовал и поднимал настроение. Вы, наверное, замечали, что с годами это стало меняться…. Ощущения удовольствия и лёгкости исчезли, любимые места стали ассоциироваться с грустью, заботами и неудачами. Уверена, что большинству из вас это знакомо. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Informacija rusų kalba | Pažymėta , , , | Parašykite komentarą