Meilė ir balandžiai

Meilėtai stiprus laimės jausmas, nukreiptas tam tikra kryptimi. L. Ron Hubbard, knyga „Savianalizė“.
Pastaruoju metu aš pastebėjau, kad daugeliui žmonių iškyla sunkumų su jų antrosiomis pusėmis. Ir todėl panorau apie tai pakalbėti.
Knygoje Dianetika, Trečiosios knygos 9 skyriaus 1 dalyje L. Ron Hubbard pateikė meilės apibrėžimą: „Buvo atskleista, kad yra trys meilės tarp vyro ir moters rūšys: pirmoji yra dėl afiniti dėsnio, ir tai yra prieraišumas, kurį žmonės jaučia vieni kitiems; antroji – tai seksualinis pasirinkimas ir tikra seksualinė partnerių trauka; trečioji – tai kompulsyvi „meilė“, kurioje nėra nieko protingesnio, negu aberacijos.“

Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Straipsniai | Pažymėta , , , , , | Parašykite komentarą

Любовь и голуби

„Любовь – это сильное чувство счастья, имеющее определённую направленность.“ Л.Рон Хаббард, книга „Самоанализ“.

Я в последнее время столкнулась с тем, что у людей возникло много проблем со своими вторыми половинками.
И поэтому мне захотелось об этом поговорить.

В Дианетике, в главе 9, часть 1, Л.Рон Хаббард дал определение любви:
„Было обнаружено, что существует три вида любви между мужчиной и женщиной: первый можно описать, взяв за основу закон аффинити, и этот тип любви представляет собой ту взаимную привязанность, которая, удерживает вместе все человечество; второй – это выбор на основе сексуальной привлекательности и подлинное влечение партнёров друг к другу; третий – компульсивная „любовь“, в которой нет ничего разумного, а есть лишь аберрация.“ Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Informacija rusų kalba | Parašykite komentarą

Pirmoji pagalba

Gyvenime mes dažnai susiduriame su situacijomis, kai žmogui reikia skubios pagalbos.
Suskaudo galvą arba užspaudė nervą… Ką daryti? Šalia nėra gydytojo, bet kažką daryti visgi
reikia…
L. Ron Hubbard sukūrė ištisą seriją paprasčiausių žingsnių, kuriuos bet kuris žmogus gali
išmokti atlikti ir padėti aplinkiniams. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Straipsniai | Pažymėta , , , , , , , | Parašykite komentarą

Помощь при болезнях и травмах

Очень часто в жизни мы сталкиваемся с ситуациями, когда человеку срочно нужна помощь.

Заболела голова или защимило нерв…
Что предпринять? Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Informacija rusų kalba | Pažymėta , , | Parašykite komentarą

KĄ JŪS RENKATĖS: BLĖSIMĄ AR GYVENIMO DŽIAUGSMĄ?

Kai aš pirmą kartą atvykau į Lietuvą, aš buvau sužavėta šio krašto grožio. Didžiuliai žali laukai, Baltijos jūros bangos, pušynai – visa tai mane traukė ir nepaleido. Norėjosi šiuo stebuklu mėgautis.

Ir aš esu tikra, kad panašius jausmus patyrė daugelis jūsų. Ypatingai vaikystėje, kai kiekvienas žolės stiebelis, kiekviena gėlytė, saulės spindulėlis džiugino ir kėlė nuotaiką. Jūs tikriausiai pastebėjote, kad einant metams tai ėmė keistis… Džiaugsmas ir lengvumo jausmas išnyko, mylimos vietos ėmė sietis su liūdesiu, rūpesčiais ir nesėkmėmis. Esu tikra, kad daug kam iš jūsų tai yra pažįstama.

Bet, žinote, tai galima ištaisyti! Kai aš aplink save matau žmones, kurie yra verti geresnio gyvenimo, man norisi atkreipti jų dėmesį į tai, kad YRA TECHNOLOGIJA, kuri gali jiems PADĖTI! Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Straipsniai | Pažymėta , , , | Parašykite komentarą

ЧТО ВЫ ВЫБИРАЕТЕ: ЗАТУХАНИЕ ИЛИ РАДОСТЬ ЖИЗНИ?

Когда я впервые приехала в Литву, я была восхищена красотой этого края.
Огромные зелёные поля, волны Балтийского моря, сосновые леса – все это притягивало и не отпускало. Хотелось наслаждаться этим чудом.

И я уверена, что многие из вас испытывали похожие чувства. Особенно в детстве, когда каждая травинка, каждый цветочек, лучик солнца радовал и поднимал настроение. Вы, наверное, замечали, что с годами это стало меняться…. Ощущения удовольствия и лёгкости исчезли, любимые места стали ассоциироваться с грустью, заботами и неудачами. Уверена, что большинству из вас это знакомо. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Informacija rusų kalba | Pažymėta , , , | Parašykite komentarą

Gyvenimo remontas

Veikiami įvairių situacijų ir stresų, žmonės patenka į prislėgtą būseną: apima bejėgiškumo jausmas, nenoras ką nors daryti, depresija. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Straipsniai | Pažymėta , , , | Parašykite komentarą

Ремонт жизни

Под влиянием различных ситуаций и стрессов люди приходят в раздавленное состояние: возникает бессилие, нежелание что-либо делать, депрессия. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Informacija rusų kalba | Pažymėta , , , , , | Parašykite komentarą

„Nesudeganti suma“

Dažnai, kalbėdami apie saugumą, mes naudojame terminą „nesudeganti suma“, turėdami omenyje tai, kad jei reikalai klostysis labai blogai, viskas sugrius, tai mums vis vien liks koks nors pajamų šaltinis arba atidėta pinigų suma. Paprastai neišsenkantis pajamų šaltinis yra daug geriau nei atidėta suma. Tačiau net ir tokiu atveju yra akivaizdu, kad iš tiesų neišsenkantys pajamų šaltiniai neegzistuoja. Ir kai iškyla kokia nors grėsmė pajamų šaltiniui, grėsmę jaučia ir pats žmogus. Egzistuoja bendros taisyklės, kuriomis vadovaujasi visuomenė, yra visatos dėsniai, yra bendravimo ir tarpusavio santykių taisyklės. Kai visuomenėje priimtos taisyklės ima ignoruoti visatos dėsnius arba bendravimo ir tarpusavio santykių taisykles, tai visuomenė ima kentėti ir pradeda irti. Bet kuriuo gyvenimo momentu jūs galite rasti aiškius to pavyzdžius. Visuomenės būklė tai pablogėja, tai pagerėja, bet iš esmės žymaus progreso asmeninio saugumo srityje mes nepastebime. Štai ką L. Ron Hubbard rašė apie tai: „Žinoma, šioje planetoje mes įpratome būti Ypatingosios padėties būsenoje labiau, nei kurioje nors kitoje būsenoje“ (paskaita „Penkios būsenos“). Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Straipsniai | Pažymėta , , , , | Parašykite komentarą

„Несгораемая сумма“

Часто рассматривая вопрос безопасности, мы используем термин «несгораемая сумма», имея в виду, что даже если всё пойдёт прахом, всё развалится, то у нас всё равно останется какой-то источник дохода или отложенная сумма. Неубиваемый источник дохода обычно лучше, чем отложенная сумма. Skaitykite toliau

Paskelbta temoje Informacija rusų kalba | Pažymėta , , | Parašykite komentarą