Gyvenimo gerinimo kursai

GYVENIMO GERINIMO KURSAI
SCIENTOLOGINIAI INSTRUMENTAI – GYVYBIŠKAI SVARBIOS ŽINIOS APIE GYVENIMĄ
Jūsų laimė tikriausiai yra vertingiausias jūsų turimas dalykas. Scientologiniuose gyvenimo
gerinimo kursuose yra naudojami instrumentai, leidžiantys pasiekti laimę, kurios seniai ieškote.
Šių kursų pagrindą sudaro fundamentalūs L. Rono Habardo atradimai, kuriuos jis padarė, kai Scientologijos ribose studijavo gyvenimą, atradimai, kurie pateikia atsakymus į aktualiausius klausimus, su kuriais mes susiduriame kasdieniame gyvenime.
Šią seriją sudaro dvidešimt kursų. Kiekviename iš jų yra pateikiamos tiesos ir instrumentai, leidžiantys sutvarkyti kurią nors konkrečią gyvenimo sritį. Scientologiniai gyvenimo gerinimo kursai, remdamiesi Scientologijos dvasinėmis tiesomis, suteikia jums įgūdžių, kurių dėka galite kurti ir palaikyti sėkmingus santykius su žmonėmis, santuokoje, šeimos gyvenime ir finansuose. Juose jūs rasite praktinių metodų, kaip įveikti nuosmukių ir pakilimų laikotarpius, sužinosite, kuo galima pasitikėti, išmoksite organizuoti savo gyvenimą, siekti tikslų, kuriuos sau išsikeliate, ir daugybę kitos svarbios informacijos.
Naudodami tikras žinias ir tinkamus instrumentus, jūs galite ištaisyti bet kokią savo gyvenimo sritį, kurioje kyla sunkumų, o taip pat sustiprinti tas savo gyvenimo sritis, kuriose šiuo metu viskas yra gerai.

„Scientologijos tikslas yra padaryti žmogų pajėgiu
gyventi geresnį (jo paties vertinimu) gyvenimą,
sugebančiu gyventi kartu su kitais ir žaisti geresnį žaidimą.“
L. Ron Hubbard

„Šį kursą galima apibūdinti kaip instrukciją stebuklingos lazdelės naudojimui. Jo metu aš sužinojau,
kaip daryti nepaprastus dalykus. Aš žinojau, kad aš galiu tai daryti. Aš tik nežinojau kaip, bet dabar jau
žinau!“ (R. D.)
„Aš tiesiog sužavėtas šiuo kursu. Buvo toks jausmas, kad ši programa parašyta specialiai man. Čia yra
instrumentai, kuriuos aš tuoj pat galiu imti ir naudoti“ (К. R.).

Vėl įgykite visą džiaugsmą ir laimę, kurie iš prigimties jums priklauso.
Scientologiniai gyvenimo gerinimo kursai nurodys jums kelią.

Instrumentai, paremti Scientologijos atradimais, susijusiais su gyvenimu.
Scientologiniai gyvenimo gerinimo kursai suteikia jums instrumentus, skirtus pačioms svarbiausioms ir kartais probleminėms jūsų gyvenimo sritims. Kiekvienam iš dvidešimties kursų, kurie čia išvardinti, yra pridedamas darbo sąsiuvinis, kuriame pateikiamos šio kurso pamokos ir visa reikiama medžiaga.

Kiekvienas kursas buvo kruopščiai sudarytas taip, kad jo studijos būtų efektyvios. Juose yra pateikiama daugybė praktinių instrumentų ir užduočių, kurių vykdymas padės jums studijuoti ir suprasti kiekviename kurse išdėstytus principus, ir jūs galėsite juos tuoj pat pritaikyti gyvenime. Dar prieš užbaigdami kursą, jūs galėsite pastebėti, kad gautas žinias jau intuityviai taikote be jokių pastangų.

ETIKA IR IŠGYVENIMAS

NUOSMUKIŲ IR PAKILIMŲ GYVENIME ĮVEIKIMAS
ŠIANDIEN PAKILIMAS, RYTOJ NUOSMUKIS… ĮGYKITE STABILUMĄ!

Kai žmogaus reikalai klostosi gerai, o paskui jo būklė staiga pablogėja, tai įvyksta dėl konkrečios priežasties. Šio kurso medžiagoje yra pateikiami išskirtiniai Scientologijos atradimai, padedantys su tokia situacija susitvarkyti. Išstudijavę šį kursą, jūs galėsite pakeisti savo gyvenimą.

REGISTRUOKITĖS

——————————

ASMENINĖS VERTYBĖS IR VIENTISUMAS
AR EGZISTUOJA PATIKRINTAS KELIAS Į LAIMĘ IR SĖKMĘ?

Gyventi laikantis savo idealų – teisingas kelias į sėkmę. Tačiau neturint žinių, kurios jau yra susistemintos Scientologijoje, rasti laimę ir pasiekti sėkmę gali tapti sudėtinga. Šis kursas – jūsų galimybė įgyvendinti savo svajones.

REGISTRUOKITĖS

——————————

KAIP PAGERINTI SANTYKIUS SU KITAIS ŽMONĖMIS

SUŽINOKITE ILGOS DRAUGYSTĖS PASLAPTĮ

Naudodami principus, pateikiamus Scientologijoje, jūs sužinosite, iš ko susideda tikrai draugiški santykiai, ir, tuo vadovaudamiesi, galėsite juos sėkmingai sukurti ir išsaugoti. Atradimai žmonių tarpusavio santykių srityje, kuriuos jūs studijuosite šio kurso metu, padės jums pasiekti sutarimą, laimę ir bendradarbiavimą.

REGISTRUOKITĖS

——————————

KAIP NUSPRĘSTI, KUO GALIMA PASITIKĖTI
SUŽINOKITE, KUO GALIMA PASITIKĖTI

Šio kurso medžiagoje yra aprašomi atradimai, kurie parodo, kokie veiksniai iš tikrųjų lemia žmogaus elgesį, ir, žinodami juos, jūs galėsite tiksliau nuspręsti, kuo galima pasitikėti. Remdamiesi žiniomis, gautomis šiame kurse, jūs galėsite pašalinti atsitiktinius veiksnius santykiuose su žmonėmis ir pradėsite judėti puikios ateities link.

REGISTRUOKITĖS

——————————

KAIP ĮGYTI PASITIKĖJIMĄ SAVIMI
BŪKITE SAVIMI PASITIKINČIU

Kai kas nors praranda pasitikėjimą savimi, tai įvyksta dėl tam tikros priežasties. Pašalinkite tą priežastį, ir jūs galėsite atkurti pasitikėjimą savimi. Šio kurso medžiagoje yra išdėstyti scientologiniai principai, leidžiantys pasiekti, kad tai įvyktų. Žinios ir instrumentai, kuriuos jūs gausite šiame kurse, padės jums pakilti į naują pasitikėjimo savimi lygį, pasiekti daugiau ir judėti link didesnės asmeninės sėkmės.

REGISTRUOKITĖS

——————————

Tikslai ir užduotys

KAIP SAVE MOTYVUOTI

PRADĖKITE IŠ TIESŲ VEIKTI IR PASIEKITE DAUGIAU

Jūs galite pradėti iš tiesų veikti, ir šių Scientologijos atradimų dėka jūs galėsite veržtis pirmyn ir pasiekti savo tikslus. Kai jūs sužinosite, kas žmogui trukdo iš tiesų veikti, jūs galėsite padidinti savo motyvaciją ir daug efektyviau įgyvendinti savo svarbiausius siekius.

REGISTRUOKITĖS

——————————

GYVENIMO FORMULĖS

SUŽINOKITE TIKSLIUS ŽINGSNIUS, VEDANČIUS LINK GERESNIO GYVENIMO

Šiame kurse yra aprašomi išskirtiniai Scientologijos atradimai, kuriais jau pasinaudojo milijonai žmonių, skirti tvarkytis su gyvenimiškomis situacijomis nedarant klaidų ir iš tiesų tapti sėkmingais gyvenime. Jei jūs žinosite ir taikysite šio kurso duomenis, jūs geriau susitvarkysite su bet kokia neoptimalia reikalų padėtimi ir dar pagerinsite bet kokią palankią jų būklę.

REGISTRUOKITĖS

——————————

SCIENTOLOGINIAI INSTRUMENTAI SĖKMINGAM ORGANIZAVIMUI

SUGEBĖJIMO ORGANIZUOTI GALIA TAMPA JUMS PRIEINAMA

Atradimai Scientologijoje gali padėti jums greičiau ir lengviau pasiekti jūsų tikslus. Jei jūs žinosite ir taikysite natūralius dėsnius ir instrumentus, aprašytus šiame kurse, jūs galėsite sėkmingai organizuoti bet kokią veiklą, pašalinti sumaištį, užtikrinti stabilumą ir pasiekti savo tikslus.

REGISTRUOKITĖS

——————————

EFEKTYVUS LAIKO VALDYMAS
DARYKITE DAUGIAU PER TRUMPESNĮ LAIKĄ

Žinokite Scientologijos instrumentus, kad darbus atliktumėte naudodami mažiau pastangų, patirtumėte mažiau streso, per trumpesnį laiką, ir pasiektumėte tai, ką norite pasiekti. Studijuodami kursą „Efektyvus laiko valdymas“, jūs sužinosite, kaip daryti daugiau per trumpesnį laiką, panaudojant fundamentalius duomenis apie efektyvumą.

REGISTRUOKITĖS

——————————

TIKSLŲ NUSTATYMAS IR PASIEKIMAS
PAVERSKITE SAVO SVAJONES TIKROVE

Žinodami scientologinius tikslų nustatymo ir jų siekimo principus, jūs galėsite įgyvendinti labiausiai neįtikėtinas svajones.
Instrumentų dėka, kuriuos naudoti išmoksite šiame kurse, galėsite efektyviau formuluoti savo tikslus, planuoti jų pasiekimą ir juos pasiekti, net jei anksčiau jie buvo tik svajonė.

REGISTRUOKITĖS

——————————

SCIENTOLOGINIAI EFEKTYVIOS LYDERYSTĖS INSTRUMENTAI

ĮGYKITE TIKRO LYDERIO ĮGŪDŽIUS

Šio kurso medžiagoje yra pateikiami scientologiniai atradimai, kurie parodys jums, dėl ko lyderis yra lyderis, kad jūs užtikrintai ir sėkmingai galėtumėte vesti kitus paskui save. Turėdami šias žinias, jūs galėsite pasiekti, kad tie, kuriems vadovaujate, pradėtų su jumis bendradarbiauti ir jus gerbtų, ir jūs galėsite padėti tiems, kuriais iš tiesų rūpinatės.

REGISTRUOKITĖS

——————————

IŠGYVENIMAS IR KLESTĖJIMAS

SCIENTOLOGINIAI INSTRUMENTAI FINANSINIO STRESO ĮVEIKIMUI

NUO STRESO LINK SĖKMĖS

Naudodamiesi Scientologijos atradimais, pateikiančiais natūralių formulių, leidžiančių įveikti finansines krizes, būsite mažiau priklausomi nuo rūpesčių dėl pinigų. Jei jūs žinote ir suprantate principus, išdėstytus šio kurso medžiagoje, jūs galite geriau kontroliuoti savo ateitį ir judėti link aukštesnių tikslų.

REGISTRUOKITĖS

——————————

SCIENTOLOGINIAI INSTRUMENTAI FINANSINIAM SAUGUMUI PASIEKTI

ATVERKITE DURIS SĖKMEI

Atradimai, padaryti Scientologijoje, parodys jums, kaip yra pasiekiamas mokumas, ir jų dėka jūs galėsite sėkmingai įgyti finasinį saugumą. Taikymas esminių tiesų, pateikiamų šiame kurse, gali padėti pasiekti stabilų klestėjimą ir atlaisvinti jūsų laiką svarbesnėms gyvenimo sritims.

REGISTRUOKITĖS

——————————

SCIENTOLOGINAI KLESTĖJIMO PRINCIPAI

PASIEKITE GAUSĄ VISOSE SRITYSE

Žinodami ir naudodami pagrindinius principus, kurie yra pateikiami Scientologijoje, jūs galite pasiekti gausą. Jei jūs suprantate pagrindus ir naudojate instrumentus, kuriuos išstudijavote šiame kurse, jūs galite geriau kontroliuoti savo ateitį.

REGISTRUOKITĖS

——————————

SANTUOKA

SĖKMINGOS SANTUOKOS KŪRIMAS
PRADĖKITE MĖGAUTIS BENDRU GYVENIMU

Dėka atradimų, atliktų Scientologijoje, kurie parodo, nuo ko priklauso santuokos sėkmė, jūs galėsite efektyviau išsaugoti savo santuoką. Naudodami žinias ir instrumentus, kuriuos gausite studijuodami šį kursą, jūs galėsite nusibrėžti sėkmingą maršrutą laimingos ir pilnavertės santuokos žemėlapyje.

REGISTRUOKITĖS

——————————

KAIP IŠSAUGOTI LAIMINGUS ŠEIMYNINIUS SANTYKIUS

IŠSAUGOKITE SAVO LAIMĘ

Naudodami principus, pateikiamus Scientologijoje, kurie parodo, dėka ko yra išsaugoma santuoka, jūs galėsite labiau mėgautis savo šeimyniniu gyvenimu. Jei naudosite duomenis, kuriuos gausite studijuodami šį kursą, jūs galėsite sėkmingai sukurti santykius, kuriais jūs ir jūsų sutuoktinis/-ė mėgausitės visą gyvenimą.

REGISTRUOKITĖS

——————————

KAIP IŠGELBĖTI ŠEIMYNINIUS SANTYKIUS
SUSIGRĄŽINKITE LAIMĘ, KURIĄ KAŽKADA TURĖJOTE

Principai, pateikiami Scientologijoje, parodo jums, kas būtent santuoką daro tvirtą, ir todėl jūs turėsite instrumentus tam, kad atkurtumėte iš tiesų laimingus santykius. Fundamentalios tiesos, pateikiamos šiame kurse, sudaro bet kokių santykių pagrindą. Jos sudaro iš tiesų veiksmingą technologiją, kuri išgelbėjo tūkstančius šeimų.

REGISTRUOKITĖS

——————————

VAIKAI

KAIP PAGIMDYTI IR AUGINTI LAIMINGĄ KŪDIKĮ
SUTEIKITE SAVO VAIKUI VISKĄ, KAS YRA GERIAUSIA

Naudodamiesi atradimais, padarytais Dianetikoje ir Scientologijoje, kurie parodo, kas daro įtaką vaiko ateičiai, jūs galėsite teisingai padėti jam pradėti gyvenimą. Studijuodami šį kursą, ir vaiko mama, ir tėvas gaus žinių ir įgis instrumentų, kuriuos naudodami jie galės geriau pasirūpinti savo vaiko gerove.

REGISTRUOKITĖS

——————————

KAIP TEISINGAI AUKLĖTI VAIKUS
KURKITE SAVO VAIKO ATEITĮ

Šio kurso medžiagoje pateikiami scientologiniai principai, kuriais naudodamiesi jūs galėsite padėti savo vaikui pradėti stabilų ir produktyvų gyvenimą. Naudodami juos, jūs geriau galėsite padėti savo vaikui tapti savarankišku, laimingu žmogumi, naudingu ir šeimai, ir visuomenei.

REGISTRUOKITĖS

——————————

KAIP SĖKMINGAI AUKLĖTI VAIKUS IR PAAUGLIUS
ĮNEŠKITE HARMONIJOS Į SANTYKIUS SU VAIKAIS IR PAAUGLIAIS

Padėti vaikui įeiti į suaugusiųjų gyvenimą gali būti sunki užduotis tėvams, bet šio kurso medžiagoje yra pateikiami principai, kurie parodys jums, kaip tai padaryti. Naudodami žinias ir instrumentus, kurie pateikiami šiame kurse, jūs galėsite sėkmingiau padėti savo vaikui tapti laimingu ir pasiekti sėkmės gyvenime.

REGISTRUOKITĖS

Įrašas paskelbtas temoje Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Vienas atsakymas į Gyvenimo gerinimo kursai

  1. alena sakė:

    Sveiki, ar yra toks kursas mokymosi igudziams atstatyti ir ismokti mokytis? aciu

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.